NIEZBĘDNE DOKUMENTY

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO

 1. Dane stron:
  – dowód osobisty,
  – paszport,
  – KRS.
 2. Podstawa nabycia przez osobę zbywającą – np. akt notarialny.
 3. Jeżeli nabycie własności nastąpiło w drodze spadku:
  – dokument własności zmarłej osoby,
  – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.,
  – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że podatek od majątku spadkowego nie należy się bądź został uiszczony w całości.
 4. Dokumenty ze Starostwa Powiatowego:
  – wypis z rejestru gruntów,
  – wypis z wyrysem (jeśli w księdze jest parę działek, a jedna tylko będzie nabywana),
  – mapa z projektem podziału nieruchomości,
  – wypis z rejestru (kartoteki) lokali,
  – wypis z kartoteki budynków,
  – zaświadczenie o uproszczonym planie urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu.
 5. Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Urzędu Miejskiego o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 6. Pozostałe dokumenty:
  – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego od spadków i darowizn,
  – zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej,
  – zgoda wierzyciela na wykreślenie hipoteki,
  – odpis skrócony aktu zgonu,
  – dokumenty potwierdzające bycie rolnikiem indywidualnym
  (zaświadczenie poświadczone przez Wójta, zaświadczenie o zameldowaniu, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie z KRUS-u o opłacanych składkach),
  – umowa kredytowa,
  – zaświadczenie o zadłużeniu.

O KANCELARII

Kancelaria świadczy najwyższej jakości usługi w zakresie czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy. W kancelarii uzyskają Państwo wyczerpujące informacje...

więcej

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną...

więcej

KONTAKT

ul. Słowackiego 10 lok. 7B, 19-300 Ełk

tel. 87 737 99 09
fax. 87 737 99 89
tel. kom. 783 111 411

więcej

Lex est quod notamus

Zapraszam Państwa do odwiedzenia mojej Kancelarii Notarialnej

To co piszemy stanowi prawo